Ladustamine – ajutine ladutamine, tolliladustamine, vabatsoon.

67.00

(Sis. KM)

Tollis on kauba ladustamiseks kolm võimalust. Kauba sisenemisel suunatakse kaubad ajutisele ladustamisele, mis on toiming tollis ning ladustamisaeg on piiratud 90 päevaga. Edasi saab kauba suunata ladustamise tolliprotseduurile, kas tollilattu vöi vabatsooni. Ladustamisel on impordimaksud peatatud ning ladustamisaeg on tähtajatu.

Kasutusaeg: 24h

Lektor: H. Koitla

Kategooria:

Ladustamise teema all leiavad käsitlemist:

Tolliladustamine

 • Kolmandast riigist saabunud kaupu saab ladustada Iiidu territooriumil tollilaos. Tollilao pidamiseks on vajalik tollilt taotleda luba ja esitada tollivöla katteks tagatis.
 • Kuidas taotleda tollilao luba, kuidas suunata kaupu tolliladustamise protseduurile, milliseid toiminguid saab kaubaga tollilaos teha ja kuidas protseduuri löpetada — neile küsimustele saab loengus vastuse.

Ajutine ladustamine

 • Milleks kasutatakse ajutist ladustamist
 • Kuidas taotleda ajutise ladustamise luba
 • Milliseid nõudeid esitatakse ladustamise kohale
 • Nõuded transiidiprotseduuril olevate kaupade ajutisele ladustamisel paigutamiseks
 • Volitatud kaubasaaja
 • Andmetöötlussüsteem TERM2

Vabatsoon

 • Liikmesriik võib määrata osa Iiidu tolliterritooriumist vabatsooniks, mis eraldatakse muust territooriumist piirdega ning määratakse kindlaks pääslad vabatsooni sisenemiseks ja vabatsoonist väljumiseks.
 • Vabatsoonis saab kaupu tähtajatult ladustada.
 • Kirjeldame kuidas saab vabatsooni luba taotleda ning kauba sisenemist ja väljumist vabatsoonist.
 • Vabatsoonis saab kaubaga teha lubatud käitlemistoiminguid, omanikuvahetust ning viia ühe vabatsooni operaatori laost teise vabatsooni operaatori lattu.
Ostukorv