Täiendusõppe kvaliteedi tagamine

Täiendusõppe kvaliteedi tagamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täiendusõppe eeskirjast, tagasiside kogumise ja arvestamise korrast.
Täienduskoolituste korraldamise protsessis selgitame välja koolitusvajaduse, vastavalt sellele kavandame õppekava, koolituse korraldamise, koolitustegevuse ja koolitustulemuste hindamise ning analüüsi ning tegevuste täiendamise
Õppetöö korraldamise ja sisulise kvaliteedi eest vastutab koolituse korraldaja.
Täiendusõppe kvaliteedi tagamiseks kasutab koolituse korraldaja parimaid oma ala spetsialiste (lektoreid);
Täienduskoolituse õppekava väljatöötamisse kaasame Maksu- ja Tolliameti spetsialiste;
Tagame edukaks õppetööks hea ja ajakohase õppekeskkonna ning ajakohased õppematerjalid;
Kasutame täiskasvanukoolitusele kohaseid meetodeid, mis loovad avatud õhkkonna ja soodustavad arendavat õppimist;
Kasutame õppetöös kvalifitseeritud lektoreid, kes täiendavad end pidevalt koolitustel, seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui välismaal;
Hoiame õppekava vastavuses aktuaalse tolliõigusega;
Tagame koolituse kvaliteetse korralduse – loome arenemist soodustava keskkonna;
Kontrollime järjepidevalt täiendusõppealase tegevuse kvaliteedinõuete täitmist;
Küsime regulaarselt tagasisidet õppijatelt ja lektoritelt, tagasisidega arvestame õppekava koostamisel ja täiendusõppe läbiviimisel;

Ostukorv