Koolitused

 • Kogu koolituste pakett

  50 Õppetundi
  • Kogu koolituste pakett - 1,013.00

  Kõik tollikoolitused ühes paketis + proovieksam

  Aegus märts 14, 2024
 • Maksuvabastused. tagasitoodud kaup

  2 Õppetundi
  • Maksuvabastused. Tagasitoodud kaup - 37.00
  Aegus apr. 29, 2023
 • Erikasutus protseduurid

  2 Õppetundi
  • Erikasutus protseduurid (ajutine import, lõppkasutus). - 55.00

  Koolitusel osaleja saab teada: Mis eesmärgil kasutatakse ajutist importi Millistel tingimustel võib ajutise impordi tolliprotseduuri kasutada Millised on nõuded ajutise impordi tollideklaratsiooni esitamisele Millised on tähtajad ajutise impordi rakendamiseks Mis on ATA märkmik ja milleks seda kasutatakse Kuidas toimub ajutise impordi lõpetamine Teema „ Lõppkasutus“ tutvustus: Mida kujutab endast lõppkasutusprotseduur Lõppkasutuse soodusmeetmed Lõppkasutuse loa taotlemine

  Aegus mai 16, 2023
 • Sissejuhatus tollitoimingutesse

  4 Õppetundi
  • Sissejuhatus tollitoimingutesse (AEO, EORI, tagatised, suhtlus tolliga). - 67.00
  Aegus mai 16, 2023
 • Kauba tollistaatus.

  2 Õppetundi
  • Kauba tollistaatus. - 43.00

  Teema „Kauba tollistaatus“ tutvustus Tutvustatakse põhilisi printsiipe kauba tollistaatuse käsitlemisel: * Liidu kaup ja liiduväline kaup, kuidas toimub kauba staatuse muutumine * Kuidas toimub kauba tollistaatuse tõendamine * Mida ja kuidas kasutatakse dokumendiga T2L või T2LF liidu kauba tõendamiseks * Kauba liidu tollistaatuse tõendamine TIR või ATA märkmiku või vormiga 302.

  Aegus mai 12, 2023
 • Välis- ja seestöötlemine.

  4 Õppetundi
  • Välis- ja seestöötlemine. - 49.00

  Töötlemine on eriprotseduur, mis jaguneb kaheks: seestöötlemiseks ja välistöötlemiseks. Kuna on tegemist eriprotseduuridega on vajalik tollilt taotleda luba ning seestöötlemise puhul anda ka tagatis. Seestöötlemine vöimaldab kolmanda riigi kaupu Iiidus töödelda ja parandada ilma impordimakse tasumata, maksud on peatatud. Välistöötlemis korral saame Iiidu kaupu töödelda ja parandada kolmandates riikides.

  Aegus mai 16, 2023
 • Tollialased seaduslikud aktid

  2 Õppetundi
  • Tollialased seadusandlikud aktid. Põhimõisted. Tolliagentuurid - 37.00

  Selle teema kuulaja saab ülevaate olulisematest seadusandlikest aktidest, mis reguleerivad tolli tööd Ühenduses ja Eestis, põhimõistetest Eesti Tolliseaduses ja teadmised, millised ülesanded on tolliagentuuril ja tolliagentidel.

  Aegus mai 12, 2023
 • Praktika, kaupade deklareerimine

  1 Õppetund
  • Praktika, kaupade deklareerimine - 171.00
  Aegus mai 20, 2023
 • Eriluba nõudvad kaubad. (Keelud ja piirangud. Intellektuaalse omandi kaitse)

  2 Õppetundi
  • Eriluba nõudvad kaubad. (Keelud ja piirangud. Intellektuaalse omandi kaitse) - 49.00

  Selle teema kuulaja saab ülevaate kaupadest, mis nõuavad importimisel või eksportimisel eriluba, nõuetest eriloa saamiseks ja viited asutustele, kes vastavaid lube väljastavad. Samuti teabe importimiseks või eksportimiseks keelatud kaupade kohta.

  Aegus mai 17, 2023
 • Eksport

  2 Õppetundi
  • Eksport - 37.00

  Loengus käsitletavad teemad: Mida tähendab ekspordi tolliprotseduur? Millisel juhul tuleb esitada ekspordi tollideklaratsioon? Mida tähendab reekspordi tolliprotseduur? Milliseid elektroonseid tollisüsteeme kasutatakse kaupade ekspordil? Erinevate transpordiliikidega kaupade väljumine Euroopa Liidust.

  Aegus apr. 30, 2023
Ostukorv