Import. (Impordi erinevad variandid. Eriterritooriumid)

67.00

(Sis. KM)

Vabasse ringlusse lubamine ehk import on üks peamisi tolliprotseduure.
Protseduuri käigus on kolmandastest riikidest liitu toodu kaup ning selleks, et seda kasutama hakata tuleb tasuda impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiisikaupadel aktsiis), täita kaubanduspoliitilistest meetmetest ning keeldude ja piirangutest tulenevad nõuded.

Kasutusaeg: 24h

Lektor: H. Koitla

Kategooria:

Vabasse ringlusse lubamine ehk import on üks peamisi tolliprotseduure. Protseduuri käigus on kolmandastest riikidest Iiitu toodu kaup ning selleks, et seda kasutama hakata tuleb tasuda impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiisikaupadel aktsiis), täita kaubanduspoliitilistest meetmetest ning keeldude ja piirangutest tulenevad n6uded.

Vaba ringluse variant on ka 42-protseduur, kus kauba lõppsaaja asub teises  Iiikmesriigis. Esimeses Iiitu sisenemise Iiikmesriigis vormistatakse 42-protseduur tasutakse impordi tollimaks, käibemaksu osas antakse tagatis. Teise Iiikmesriiki Iiikudes tekib ühendusesisene käiva.

Teema tutvustus Eriterritooriumid:

  • Milliseid maid loetakse eriterritooriumiteks
  • Millised reeglid kehtivad kaupade liikumisel liidu ja eriterritooriumite vahel
Ostukorv