Eriluba nõudvad kaubad. (Keelud ja piirangud. Intellektuaalse omandi kaitse)

Selle teema kuulaja saab ülevaate kaupadest, mis nõuavad importimisel või eksportimisel eriluba, nõuetest eriloa saamiseks ja viited asutustele, kes vastavaid lube väljastavad. Samuti teabe importimiseks või eksportimiseks keelatud kaupade kohta.

Keelud ja piirangud

Selle teema kuulaja saab ülevaate kaupadest, mis nõuavad importimisel või eksportimisel eriluba, nõuetest eriloa saamiseks ja viited asutustele, kes vastavaid lube väljastavad. Samuti teabe importimiseks või eksportimiseks keelatud kaupade kohta.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll
Ostukorv