Tollitariifistik 

101.00

(Sis. KM)

Koolitusel osaleja saab ülevaate ühisest tollitariifistikust ja tariifsetest meetmetest ning ETT süsteemi

Kasutusaeg: 48h

Lektor: A.-L. Lillbok

Kategooria:

Koolitusel osaleja saab ülevaate ühisest tollitariifistikust ja tariifsetest meetmetest ning ETT süsteemist:

  • tollitariifistiku õiguslik alus ning mis moodustab tollitariifistiku;
  • kaupade kombineeritud nomenklatuuris (KN) sisalduvad maksud, ülevaade tollimaksude üldreeglitest, tollimaksumäärade selgitus, KN-i kolmanda osa I jaotise põllumajanduslisade tutvustus ning „Meursing“ koodi leidmine;
  • TARIC süsteem, meetme definitsioon, TARIC-is sisalduvad meetmed;
  • tariifsete meetmete (tariifipeatamised, lõppkasutusega seotud meetmed, tariifisoodustus, tariifikvoodid), põllumajanduslike meetmete (puu- ja köögivili, linnuliha, teravili), kaubanduskaitsemeetmete (dumpinguvastane ja tasakaalustav tollimaks) ning statistiliste andmete kogumiseks kehtestatud meetmete tutvustus ja nende kohaldamine;
  • ETT süsteem ja selle rakendamine.

Lisaks selgitan deklareerimisel kasutatavate soodustuse koodide ja meetmete seoseid.

Tulem: koolituse läbinu teab millest koosneb tollitariifistik, tunneb tariifseid meetmeid ning oskab neid kohaldada.

Ostukorv