Kauba päritolu

Kauba päritolu

Kauba päritolu alusel kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist, rakenduvad dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, kaubandusembargod, kaitsemeetmed ja koguselised piirangud või tariifikvoodid. Kauba päritolu määramine põhineb sellel, kus kaubad on toodetud või valmistatud. Kauba päritolu määratakse päritolureeglite alusel. Selleks, et tollideklaratsioonil deklareerida kauba ’Päritoluriik’, ’Sooduspäritoluriik’ ja ’Soodustuse kood’, on vaja teada päritolualaseid õigusnorme ning tunda päritolureeglite põhimõtteid.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll
Ostukorv