TOLLIKOOLITUS

Meie missiooniks on

 - olla reaalajas  kursis  tollinduse valdkonda reguleerivate seaduste, määruste, normide, eeskirjade ja  tingimustega, aga samuti  selles valdkonnas planeeritavate muudatustega;

 

- informeerida  tollinduse valdkonnas planeeritavatest muudatustest neid ettevõtteid ja firmasid, keda  muudatused konkreetselt puudutavad;

 

- korraldada  koolitusi planeeritavast  ja kehtivast  tollinduse valdkonda  reguleerivast  seadusandlusest ja selle  muudatustest,   soodustamaks võimalikult  probleemidevaba  ja tõrgeteta  äritegevust;

 

- valmistada ette inimesi  tööks  tollideklarantide või tolliagentidena;

 

- oma  eesmärkide täitmiseks kaasata  käsitletava  valdkonna parimaid spetsialiste Maksu- ja Tolliametist.

 

MA-HE invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.