Arhiiv


  • Tolliagendi koolitus kevad 2013

    18. maiks on planeeritud II kevadise tolliagendi koolituse algus. Koolitusel leiavad käsitlemist kõik tolliagendi eksamiks olulised teemad. Teoreetiliste loengutega kaasnevad praktilised näited ja ülesannete lahendamine. Vaata koolituse kava. Registreerimine e-post…

  • 17. novembril toimub koolitus vabatsooni ja vabalao loa omajatele ja loa taotlejatele.

    1. märtsist 2012. a. jõustus rahandusministri 17.02.2012 määrus nr 7 „Täiendavad nõuded vabatsooni ja vabalao, seal tegutsemise ning tegutsemisloa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta“. Nagu on näidanud määruse…