Tolliagendi koolituse õppekava september 2020

Kuupäev Kellaaeg Teema
11-Sep 10.00-11.00 Org. Küsimused
     
  11.00-12.00 Tolliseadustiku  põhimõisted ja ülesehitus
     
  12.00-17.00 Tagasitoodud kaubad. Ümberasuja isiklikud asjad.
    Postisaadetiste tollivormistus. Väikesaadetised.
    Intellektuaalse omandi kaitse
     
12-Sep 10.00 – 17.00 Sisenemisdeklaratsioon. Kauba ladustamine
    Impordi erinevad variandid. Ajutine import. Tagatised
     
13-Sep 10.00-17.00 Incoterms. Vabatsoon  AEO.
     
18-Sep 10.00-17.00 Klassifitseerimine
     
19-Sep 10.00-17.00 Klassifitseerimine
     
20-Sep 10.00-17.00 Tariifsed ja mittetariifsed meetmed Eesti tollitariifistikus
     
25-Sep 10.00-12.00 Eksport. Seestöötlemine
     
  12.00-17.00 Tolliväärtus
     
26-Sep 10.00-14.00 Aktsiisid
     
  14.00-17.00 Ühis-/Ühenduse transiidi tagatised Volitatud kaubasaaja ja -saatja staatus. NCTS
     
     
27-Sep 10.00-14.00 Kauba päritolu
     
  14.00-17.00 Strateegilised ja erilubadega kauba tollivormistus
     
02-Oct 10.00-17.00 Praktika
     
03-Oct 10.00-17.00 Praktika
     
04-Oct 10.00-17.00 Proovieksam

Koolituse maksumus 1590 eurot.
Koolituse ühe päeva maksumus 160 eurot.
Hindadele lisandub käibemaks.
Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.