Tolliagendi koolituse õppekava märts 2020

Kuupäev

Kellaaeg

Teema

06.märts

10.00-11.00

Sissejuhatus

 

11.00-12.00

Tolliseadustiku  põhimõisted ja ülesehitus

 

12.00-17.00

Sisenemisdeklaratsioon. Kauba ladustamine

     

07.märts

10.00-17.00

Impordi erinevad variandid. Ajutine import. Tagatised

     

08.märts

10.00-17.00

Tolliväärtus.  Incoterms. Vabatsoon  AEO.

     

13.märts

10.00-17.00

Klassifitseerimine

     

14.märts

10.00-17.00

Klassifitseerimine

     

15.märts

10.00-17.00

Tariifsed ja mittetariifsed meetmed Eesti tollitariifistikus

     

20.märts

10.00-14.00

Aktsiisid

 

14.00-17.00

Ühis- /Ühenduse transiidi tagatised Volitatud kaubasaaja ja -saatja staatus. NCTS

21.märts

10.00-12.00

Eksport. Seestöötlemine

 

12.00-17.00

Tagasitoodud kaubad. Ümberasuja isiklikud asjad.

   

Postisaadetiste tollivormistus. Väikesaadetised.
Intellektuaalse omandi kaitse

22.märts

10.00-14.00

Kauba päritolu

 

14.00-17.00

Strateegilised ja erilubadega kauba tollivormistus

     

27.märts

10.00-17.00

Praktika

     

28.märts

10.00-17.00

Praktika

     

29.märts

10.00-17.00

Proovieksam

Koolituse maksumus 1590.-
Koolituse ühe päeva maksumus 160.-
Hindadele lisandub käibemaks.
Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.
Teema lektorid.