Tolliagendi koolituse ajakava september-oktoober 2021

Kuupäev Kellaaeg Teema
17-Sep 10.00-10.30 Sissejuhatus
10.30-12.00 Tolliseadustiku põhimõisted ja ülesehitus
12.00-15.00 Kaupade deklareerimine
15.00-17.00 Kaupade eksport. Ajutine väljavedu
18-Sep 10.00-14.00 Erilubadega kaubad. Strateegiliste kaupade tollivormistus
14.00-17.00 Kauba päritolu
19-Sep 10.00-17.00 Sisenemisdeklaratsioon. Kauba ladustamine. Impordi erinevad variandid
24-Sep 10.00-14-00 Ümberasujate tollivormistus. Postisaadetiste tollivormistus. Kaubamärkide kaitse. Väikesaadetised. Reisija tollivormistus
14.00-17.00 Ühis-/Ühenduse transit ja tagatised. Volitatud. Kaubasaaja ja saatja staatus. NCTS
25-Sep 10.00-17.00 Kauba ajutine ladustamine. AEO. Ajutine import. Tagatised
26-Sep 10.00-14.00 Aktsiisid
14.00-17.00 Tolliväärtuse arvutamine
01-Oct 10.00-17.00 Klassifitseerimine
02-Oct 10.00 -17.00 Klassifitseerimine
03-Oct 10.00-17.00 Tollitariifistik
08-Oct 10.00-17.00 Praktika
09-Oct 10.00-17.00 Praktika
10-Oct 10.00-17.00 Proovieksam


Koolituse maksumus 1100.-
Koolituse ühe päeva maksumus 160.-
Hindadele lisandub käibemaks.
Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.
Teema lektorid.