Tolliagendi koolituse ajakava september-oktoober 2021

KuupäevKellaaegTeema
17-Sep10.00-10.30Sissejuhatus 
10.30-13.00Tolliseadustiku põhimõisted ja ülesehitus 
13.00-14.00Strateegiliste kaupade tollivormistus
14.00-17.00Kaupade deklareerimine 
18-Sep10.00-13-00Ühis-/Ühenduse transit ja tagatised. Volitatud.
Kaubasaaja ja – saatja staatus. NCTS
13.00-17.00Ümberasujate tollivormistus. Postisaadetiste tollivormistus
Kaubamärkide kaitse. Väikesaadetised. Reisija tollivormistus 
19-Sep10.00-17.00Sisenemisdeklaratsioon. Kauba ladustamine. 
Impordi erinevad variandid 
24-Sep10.00-13.00Kauba päritolu 
13.00-15.00Kaupade eksport. Ajutine väljavedu 
15.00-17.00Erilubadega kaubad. Strateegiliste kaupade tollivormistus 
25-Sep10.00-17.00Kauba ajutine ladustamine. AEO. Ajutine import. Tagatised 
26-Sep10.00-14.00Aktsiisid 
14.00-17.00Tolliväärtuse arvutamine 
01-Oct10.00-17.00Klassifitseerimine
02-Oct10.00-17.00Klassifitseerimine
03-Oct10.00-17.00Tollitariifistik
08-Oct10.00-17.00Praktika 
09-Oct10.00-17.00Praktika 
10-Oct10.00-17.00Proovieksam 


Koolituse maksumus 1100.-
Koolituse ühe päeva maksumus 160.-
Hindadele lisandub käibemaks.
Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.
Teema lektorid.