Tolliagendi koolituse ajakava september-oktoober 2019

Kuupäev Kellaaeg Teema
13-Sep 10.00-11.00 Sissejuhatus
11.00-13.00 Tolliagentuurid.
 Tolliseadustiku põhimõisted ja ülesehitus
13.00-17.00 Tagasitoodud kaubad. Ümberasuja isiklikud
asjad. Postisaadetiste tollivormistus. Väike-
saadetised. Intellektuaalse omandi kaitse.
14-Sep 10.00-17.00 Ülddeklaratsioon. Tollistaatus. Impordi erinevad
 variandid. Ajutine import. Tagatised
15-Sep 10.00-17.00 Tariifsed ja mittetariifsed meetmed Eesti
tollitariifistikus
20-Sep 10.00-17.00 Ajutine ladustamine. Tolliladustamine.Vabatsoon AEO
21-Sep 10.00-14.00 Ühis-/Ühenduse transiidi tagatised
Volitatud kaubasaaja ja -saatja staatus. NCTS
14.00-18.00 Kauba päritolu
22-Sep 10.00-14-00 Aktsiisid
14.00-17.00 Strateegilised kaubad. Eriload
27-Sep 10.00-17.00 Klassifitseerimine
28-Sep 10.00-17.00 Klassifitseerimine
29-Sep 10.00-12.00 Välis- ja seestöötlemine. Eksport
12.00-16.00 Tolliväärtus ja selle määramine. Incoterms
04-Oct 10.00-17.00 Praktika
05-Oct 10.00-17.00 Praktika
06-Oct 10.00-17.00 Proovieksam

Koolituse maksumus 1590.-
Koolituse ühe päeva maksumus 160.-
Hindadele lisandub käibemaks.
Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.