Tolliagendi koolituse ajakava märts 2019

Kuupäev Kellaaeg Teema
01.märts 10.00-11.00 Sissejuhatus
11.00-13.00 Tolliagentuurid
Tolliseadustiku põhimõisted ja ülesehitus
13.00-17.00 Ühis-/Ühenduse transiidi tagatised Volitatud kaubasaaja ja -saatja staatus. NCTS
02.märts 10.00-17.00 Impordi erinevad variandid. Ajutine import. Tagatised
03.märts 10.00-17.00 Ajutine ladustamine. Tolliladustamine. Vabatsoon
08.märts 10.00-17.00 Klassifitseerimine
09.märts 10.00-17.00 Klassifitseerimine
10.märts 10.00-17.00 Tariifsed ja mittetariifsed meetmed Eesti tollitariifistikus
15.märts 10.00-15.00 Tolliväärtus ja selle määramine. Incoterms
15.00-17.00 Eksport. Sees- ja välistöötlemine
 
16.märts 10.00-14.00 Kauba päritolu
14.00-17.00 Strateegilised kaubad. Eriload
17.märts 10.00-13.00 Aktsiisid
13.00-17.00 Tagasitoodud kaubad. Ümberasuja isiklikud
asjad. Postisaadetiste tollivormistus. Väike-
saadetised. Intellektuaalse omandi kaitse.
22.märts 10.00-17.00 Praktika
23.märts 10.00-17.00 Praktika
24.märts 10.00-17.00 Proovieksam

Koolituse maksumus 1590.-
Koolituse ühe päeva maksumus 160.-
Hindadele lisandub käibemaks.
Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.