Tolliagendi koolituse ajakava mai 2022

Kuupäev Kellaaeg Teema
6. mai 10.00-10.30 Sissejuhatus 
  10.30-12.00 Tolliseadustiku põhimõisted ja ülesehitus 
  12.00-13.00 Lõunapaus 
  13.00-17.00 Sissejuhatus deklareerimisse
     
7. mai 09.00-13.00 Impordi erinevad variandid
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 Sisenemisformaalsused. Kauba ladustamine
     
8. mai 09.00-13.00 Tollitariifistik 
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 Tollitariifistik 
     
13. mai 09.00-12.00 Ühis-/Ühenduse transiit ja tagatised. Volitatud kaubasaaja ja -saatja staatus. NCTS
  12.00-13.00 Lõunapaus 
  13.00-17.00 Postisaadetiste ja reisija tollivormistus. IO kaubad. Maksuvabastused
     
14. mai 09.00-13.00 Kauba ajutine ladustamine. Ajutine import
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 AEO Tagatised
     
15. mai 09.00-13.00 Kauba päritolu
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 Tolliväärtuse arvutamine
     
20. mai 09.00-13.00 Aktsiisid
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 Klassifitseerimise elektroonsed abivahendid
     
21. mai 09.00-13.00 Klassifitseerimine
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 Klassifitseerimine
     
22. mai 09.00-13.00 Klassifitseerimine
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 Klassifitseerimine
     
27. mai 09.00-11.00 Eksport
  11.00-13.00 Keelud ja piirangud
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-15.30 Keelud ja piirangud
  15.30-17.00 Strateegiliste ja kahese kasutusega kaupade tollivormistus
     
28. mai 09.00-13.00 Praktika, kaupade deklareerimine
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 Praktika, kaupade deklareerimine
     
29. mai 09.00-13.00 Praktika, kaupade deklareerimine
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 Praktika, kaupade deklareerimine
     
4. juuni 09.00-13.00 Praktika, kaupade deklareerimine
  13.00-14.00 Lõunapaus 
  14.00-17.00 Praktika, kaupade deklareerimine
     
5. juuni 09.00-17.00 Proovieksam, tulemuste analüüs

Koolituse maksumus 1390 eurot.
Koolituse ühe päeva maksumus 160 eurot.
Hinnale lisandub 20% käibemaks.
Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause. 
Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.