Tolliagendi koolituse ajakava aprill-mai 2021

KuupäevKellaaegTeema
30-Apr10.00-11.00Sissejuhatus
11.00-13.00Tolliseadustiku põhimõisted ja ülesehitus 
13.00-17.00Aktsiisid 
01-May10.00-17.00Sisenemisdeklaratsioon. Kauba ladustamine. 
Impordi erinevad variandid 
02-May10.00-17.00Kauba ajutine ladustamine. AEO. Ajutine import. Tagatised 
07-May10.00-17.00Klassifitseerimine 
08-May10.00-17-00Klassifitseerimine 
 
09-May10.00-17.00Tollitariifistik 
14-May10.00-12.00 Eksport, ajutine väljavedu 
12.00-17.00Tolliväärtus 
15-May10.00-14.00 Kauba päritolu 
14.00-17.00Ühis-/Ühenduse transit ja tagatised. Volitatud. Kaubasaaja 
ja – saatja staatus. NCTS 
16-May10.00-14.00Ümberasujate tollivormistus. Postisaadetiste tollivormistus
Kaubamärkide kaitse. Väikesaadetised. Reisija tollivormistus. 
14.00-17.00Erilubadega kaubad. Strateegilise kauba tollivormistus
21-May10.00-17.00Praktika 
22-May10.00-17.00Praktika 
23-May10.00-17.00Proovieksam 

Koolituse maksumus 1590.-
Koolituse ühe päeva maksumus 160.-
Hindadele lisandub käibemaks.
Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.
Teema lektorid.