Tolliagendi koolituse ajakava september-oktoober 2018

Kuupäev Kellaaeg Teema
21.sept 10.00-11.00 Sissejuhatus
  11.00-13.00 Tolliagentuurid.
     Tolliseadustiku põhimõisted ja ülesehitus
  13.00-17.00 Tolliväärtus ja selle määramine. Incoterms
     
22.sept 10.00-17.00 Ülddeklaratsioon. Tollistaatus. Impordi erinevad
     variandid. Ajutine import. Tagatised
23.sept 10.00-17.00 Tariifsed ja mittetariifsed meetmed Eesti
    tollitariifistikus
     
28.sept 10.00-17.00 Klassifitseerimine
     
29.sept 10.00-17.00 Klassifitseerimine
     
30.sept 10.00-17.00 Ajutine ladustamine. Tolliladustamine. AEO
     
     
5.okt 10.00-14.00 Kauba päritolu
  14.00-17.00 Välis- ja seestöötlemine. Eksport
     
6.okt 10.00-13.00 Ühis-/Ühenduse transiidi tagatised
    Volitatud kaubasaaja ja -saatja staatus. NCTS
  13.00-17.00 Tagasitoodud kaubad. Ümberasuja isiklikud
    asjad. Postisaadetiste tollivormistus. Väike-
    saadetised. Intellektuaalse omandi kaitse.
     
7.okt 10.00-C14-00 Aktsiisid
  14.00-17.00 Strateegilised kaubad. Eriload
     
12.okt 10.00-17.00 Praktika
     
13.okt 10.00-17.00 Praktika
     
14.okt 10.00-17.00 Proovieksam

Koolituse maksumus 1590.-
Koolituse ühe päeva maksumus 160.-
Hindadele lisandub käibemaks.
Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.