Sügisene koolitus

7.oktoobril alustame ettevalmistava koolitusega Tolliagendi tasemeeksami sooritamiseks. Teemade käsitlemisel lähtutakse 01. maist 2016.a. jõustunud uuest Euroopa Liidu Tolliseadusest.

Sama kehtib ka praktika ja eksami kohta.

Tolliagendi tasemeeksam Maksu ja tolliametis on planeeritud novembrisse.

Koolituse ajakava ja tingimustega saab tutvuda www.tollikoolitus.eu