Tolliagendi koolitus sügis 2014

Tolliagendi koolitus sügis 2014

5. septembril alustame järjekordse ettevalmistava koolitusega tolliagendi pädevuseksami sooritamiseks.

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste töötamiseks tollivormistuse valdkonnas.Koolituse läbinud ja pädevuseksami edukalt sooritanud võivad töötada kaudse esindajana ( tolliagendina),töötamisel otsese esindajana pädevuseksami sooritamine nõutud pole.Koolitust viivad läbi parimad oma ala asjatundjad Maksu- ja Tolliametist.Koolitusel käsitletakse kõiki tolliagendi eksami sooritamiseks olulisi teemasid. Teoreetiliste loengutega kaasnevad praktilised näited ja ülesannete lahendamine

Koolituse mahuks on 84 tundi , koolitus lõpeb 28.septembril proovieksamiga.

Registreerimine e-post info@tollikoolitus.eu, telefon 55532000 Heiki Eichhorn