Tolliagendi koolitus sügis 2013

21. septembril alustame sügisese tolliagendi koolitusega.
Koolitus viiakse läbi eesmärgiga valmistada ette spetsialiste töötamiseks tollivormistuse valdkonnas.
Koolituse läbinud ja pädevuseksami edukalt sooritanud võivad töötada kaudse esindajana (tolliagendina),
töötamisel otsese esindajana pädevuseksami sooritamine nõutud pole.
Koolitust viivad läbi käsitletavate valdkondade parimad spetsialistid Maksu- ja Tolliametist.
Koolitusel leiavad käsitlemist kõik tolliagendi eksamiks olulised teemad. Teoreetiliste loengutega kaasnevad praktilised näited ja ülesannete lahendamine
Koolituse mahuks on 84 tundi, koolitus lõpeb 23. oktoobril proovieksamiga.
Registreerimine e-post info@tollikoolitus.eu, telefon 55532000 Heiki Eichhorn