17. novembril toimub koolitus vabatsooni ja vabalao loa omajatele ja loa taotlejatele.

1. märtsist 2012. a. jõustus rahandusministri 17.02.2012 määrus nr 7 „Täiendavad nõuded vabatsooni ja vabalao, seal tegutsemise ning tegutsemisloa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta“.
Nagu on näidanud määruse kehtivuse 7 kuud, valmistab vabatsooni ja vabalao loa taotlejatele ja ka juba vastavat luba omavatele firmadele enim raskust määrusega ettenähtud vabatsooni töökorralduse projekti koostamine või siis selle määrusele vastavusse viimine.
Määruse § 6 lg 1 näeb ette vabatsooni töökorralduse koostamisel koostöö tolli ja loa taotleja vahel.
Aitamaks lahendada vabatsooni töökorralduse projekti koostamisega või selle määrusele vastavusse viimisega seotud probleeme, korraldame koostöös tolliga koolituse vabatsooni ja vabalao pidajatele ning vastava loa taotlejatele.
Koolitusel pööratakse erilist rõhku lubatud käitlemistoimingute kirjeldusele ja ladustamise ning muu tegevusprotsessi kirjeldusele (määruse § 6 lg 1 p 3 ja p 4).
Koolitus toimub 17. novembril 2012 kella 12.00- 15.00, Sikupilli Keskkoolis, Kivimurru 9, Tallinn.
Koolitajaks on Põhja MTK Tollitalituse vanemspetsialist Paul Vahter.
Registreerumisel kuni 07. novembrini koolituse hind 49 eurot, hinnale käibemaksu ei lisandu.
Hilisemal registreerumisel hind 69 eurot.
Registreeruda saab aadressil info@tollikoolitus.eu, telefonil 55532000.