Tolliagendi koolituse ajakava märts 2018

Kuupäev

Kellaaeg

Teema

02.Märts

10.00-11.00

Sissejuhatus

 

11.00-13.00

Tolliagentuurid.

   

Tolliseadustiku  põhimõisted ja ülesehitus

 

13.00-17.00

Tolliväärtus ja selle määramine. Incoterms

     

03.Märts

10.00-17.00

Ülddeklaratsioon. Tollistaatus. Impordi erinevad

   

 variandid. Ajutine import. Tagatised

     

04.Märts

10.00-17.00

Tariifsed ja mittetariifsed meetmed Eesti

   

tollitariifistikus

 

 

09.Märts

10.00-17.00

Klassifitseerimine

     

10.Märts

10.00-17.00

Klassifitseerimine

11.Märts

10.00-17.00

 

Ajutine ladustamine. Tolliladustamine. Vabatsoon

     

16.Märts

10.00-14.00

Kauba päritolu

 

14.00-16.00

Välis- ja seestöötlemine. Eksport

     

17.Märts

10.00-13.00

Ühis-/Ühenduse transiidi tagatised

   

Volitatud kaubasaaja ja -saatja staatus. NCTS

 

13.00-17-00

Tagasitoodud kaubad. Ümberasuja isiklikud

   

asjad. Postisaadetiste tollivormistus. Väike-

   

saadetised. Intellektuaalse omandi kaitse.

     

18.Märts

10.00-14-00

Aktsiisid

 

14.00-17.00

Strateegilised kaubad. Eriload

     

23.Märts

10.00-17.00

Praktika

     

24.Märts

10.00-17.00

Praktika

25.Märts

10.00-17.00

Proovieksam

 

Koolituse maksumus 1450.-

Koolituse ühe päeva maksumus 150.-

Hindadele lisandub käibemaks.

Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.

Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.