Tolliagendi koolituse ajakava september-oktoober 2018

Kuupäev

Kellaaeg

Teema

21-Sep

10.00-11.00

Sissejuhatus

 

11.00-13.00

Tolliagentuurid.

   

Tolliseadustiku põhimõisted ja ülesehitus

 

13.00-17.00

Tagasitoodud kaubad. Ümberasuja isiklikud

   

asjad. Postisaadetiste tollivormistus. Väike-

   

saadetised. Intellektuaalse omandi kaitse.

     

22-Sep

10.00-17.00

Ülddeklaratsioon. Tollistaatus. Impordi erinevad

   

 variandid. Ajutine import. Tagatised

     

23-Sep

10.00-17.00

Ajutine ladustamine. Tolliladustamine.Vabatsoon AEO

     
     

28-Sep

10.00-17.00

Tariifsed ja mittetariifsed meetmed Eesti

   

tollitariifistikus

     

29-Sep

10.00-13.00

Ühis-/Ühenduse transiidi tagatised

   

Volitatud kaubasaaja ja -saatja staatus. NCTS

 

13.00-17.00

Kauba päritolu

     

30-Sep

10.00-14-00

Aktsiisid

 

14.00-17.00

Strateegilised kaubad. Eriload

     

05-Oct

10.00-17.00

Klassifitseerimine

     

06-Oct

10.00-17.00

Klassifitseerimine

     

07-Oct

10.00-14.00

Tolliväärtus ja selle määramine. Incoterms

 

14.00-17.00

Välis- ja seestöötlemine. Eksport

     

12-Oct

10.00-17.00

Praktika

     

13-Oct

10.00-17.00

Praktika

     

14-Oct

10.00-17.00

Proovieksam

 

Koolituse maksumus 1590.-

Koolituse ühe päeva maksumus 160.-

Hindadele lisandub käibemaks.

Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.

Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse ajakavas.